FSI VUT v Brně
Na začátku druhého ročníku strojní fakulty jsem si za své těžce vydělané penízky koupil svůj první počítač a nadšeně jsem se pustil do vypracovávání školních úloh v elektronické podobě. Postupem času jsem usoudil, že by se tato vypracování (přestože nejsou mnohdy úplně dokončena) mohla někomu hodit jako návodná pomůcka. Nechávám je tedy veřejně vystavené, dokud ještě mohou být co platné, protože časy se mění...

Doufám, že když už jste sem přišli, že tu najdete alespoň něco z toho, co hledáte. Pokud budete potřebovat pomoc s tím, co si odtud stáhnete nebo nestáhnete, tak napište. Pozn.: soubory pro stažení jsou ve formátu ZIP.

Pro ty kteří o studiu na FSI teprve uvažují jsem vytvořil interaktivní vzor přijímacích zkoušek z fyziky a matematiky s časomírou a vyhodnocením výsledků. Chcete-li si ověřit své středoškolské znalosti, pokračujte tudy.

Fakulta strojního inženýrství

Mat. výpočty pomocí Maple

Vyšetřování průběhu funkce, dif. rovnice

Počítačová geometrie a grafika

Vykreslení průběhu funkce (Delphi 3)

Nauka o materiálu II

Protokoly ze tří cvičení

CAD

Výkres hřídele a jednoduché sestavy (AutoCAD)

Hydromechanika

Protokoly z laboratorních měření

Technologie I

Protokoly ze všech cvičení

Konstruování a CAD

Zubové čerpadlo - návrhová sestava (AutoCAD)

Elektrotechnika a elektronika

Protokoly z některých cvičení

Části a mechanismy strojů K II

Maltézský mech. s 2° převodovkou (AutoCAD)

Počítačová grafika I

Přední vidlice jízdního kola (Mech. Desktop)

Strategický inf. management

Semestrální projekty

Experimentální mechanika

Fast Fourier Transform

Projektování CIM

BOM, Visual Basic, databáze

 

Fakulta elektr. a informatiky

Algoritmy a programování

Všechny projekty

Programovací seminář

Všechny projekty

Algoritmy a datové struktury

Tři úkoly a semestr. projekt

Projektování progr. systémů

Semestrální projekt


Poslední aktualizace: 20.10. 2002
Ing. Jakub Novák, e-mail: jakub.novak@centrum.cz